Archiwum - Konferencje 2017

 


 

 

 VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa

„Dietetyka w gastronomii i cateringu”

Częstochowa, 25-26 września 2017r.

Organizator: 

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie

Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu PAN

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

 

Szczegóły: http://www.dietkonf.ajd.czest.pl/      Komunikat: pobierz


 

bacif 2017 logo 

 

 

Biologically Active Compounds in Food

2nd International Conference

Łódź, 9-10 listopada 2017r.

Organizator: 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
Politechnika Łódzka

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

Szczegóły: http://bacif2017.p.lodz.pl/index.html       Komunikat: pobierz


 Zadanie 
dofinansowane w ramach umowy 733/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

logo MNiSzW


 

 

X Ogólnopolska Naukowa Konferencja Technologów
Przetwórstwa Owoców i Warzyw

„Owoce, warzywa, grzyby - innowacje w surowcach i przetwórstwie”

Nieborów, 25-26 maja 2017r.

Organizator: 

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Oddział Warszawski

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Oddział Łódzki

Komunikat: pobierz       Formularz zgłoszeniowy: pobierz      Formularz streszczenia: pobierz


 

 

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów 
Nauk Przyrodniczych z Międzynarodowym Uczestnictwem

„Człowiek - Żywność - Środowisko”

Rzeszów - Iwonicz, 27-28 kwietnia 2017r.

Organizator: 

Studenckie Koło Naukowe Technologów Żywności
"FERMENT"

Wydział Biologiczno-Rolniczy
Uniwersytetu Rzeszowskiego

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

Szczegóły: https://sites.google.com/view/konferencja     Komunikat: pobierz


 

 

 

logo sesja xxii szczecin

 

 

 


XLIII Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej

„Żywność - Dzisiaj i Jutro”

Szczecin, 18-19 maja 2017r.

Organizator: 

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Oddział Szczecin

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności
Sekcja Młodej Kadry Naukowej

Polskie Towarzystwo Chemiczne
Sekcja Chemii Żywności

 

Szczegóły: http://www.pttz.zut.edu.pl/konferencja_XXII/


 Zadanie 
dofinansowane w ramach umowy 733/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

logo MNiSzW


 

 

XLIII Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu
Polskiej Akademii Nauk

„Żywność dla przyszłości”

Wrocław, 4-5 lipca 2017r.

Organizator: 

Komitet Nauk o Żywności i Żywieniu PAN

Wydział Nauk o Żywności
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

Szczegóły: http://wnoz.up.wroc.pl/pan/


 Zadanie 
dofinansowane w ramach umowy 733/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

logo MNiSzW


 

 

Krokusowe VIII Sympozjum Naukowe

„Probiotyki w żywności”

 

Kiry (k. Zakopanego), 24-26 kwietnia 2017r.

Organizator: 

Zakład Higieny i Zarządzania Jakością Żywności
Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

 

Komunikat: pobierz                              Karta zgłoszeniowa: pobierz


 

 

 

II Sympozjum Naukowe z cyklu

„Bezpieczeństwo Żywnościowe i Żywności”

 

Kiry (k. Zakopanego), 24-26 kwietnia 2017r.

Organizator: 

Zakład Higieny i Zarządzania Jakością Żywności
Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

Sekcja bezpieczeństwa Żywności
Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN

Komunikat: pobierz