Archiwum - Konferencje 2012

 

 

Organizator

 

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności

Sekcja Młodej Kadry NaukowejPolskiego Towarzystwa Technologów Żywności

Wydział Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

XVII SESJA NAUKOWA SEKCJI MŁODEJ KADRY NAUKOWEJ PTTŻ –I SESJA MIĘDZYNARODOWA

 „OBLICZA ŻYWNOŚCI”

10 – 11 maja 2012, Kraków

Organizator

 

Polskie Towarzystwo Technologów ŻywnościOddział Małopolski

Sekcja Technologii Owoców i WarzywPolskiego Towarzystwo Technologów Żywności                                             

Katedra Surowców i Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego

Wydział Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczegoim. H. Kołłątaja W Krakowie

V Ogólnopolską Konferencja Naukowa Technologów Przetwórstwa Owoców I Warzyw

DOSKONALENIE JAKOŚCI ŻYWNOŚCI Z OWOCÓW, WARZYW I GRZYBÓW

17-18 maja 2012, Kraków

http://www.pttzm.org/kow.php

Organizator

 

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności - Oddział Łódzki

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności - Sekcja Technologii Produktów Pochodzenia Roślinnego

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej

Instytut Chemicznej Technologii Żywności Politechniki Łódzkiej

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw

„Postępy w technologii i ocenie produktów z owoców i warzyw”

20 - 21 maja 2011, Łódź

http://snack.p.lodz.pl/kow

Organizator

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności - Zarząd Główny

Katedra Technologii Gastronomicznej i Higieny Żywności, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Katedra Technologii Mięsa i Zarządzania Jakością, Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

II Sympozjum Naukowe

„Probiotyki w żywności”

13 - 15 kwietnia 2011, Kiry pod Zakopanem

Organizator

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Sekcja Młodej Kadry Naukowej

Wydział Nauk o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademi Nauk w Olsztynie

XVI Sesja Naukowa SMKN PTTŻ

Ewolucja żywności

12-13 maja 2011, Olsztyn

www.pan.olsztyn.pl/smkn2011

Organizator

Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademi Nauk w Olsztynie

Euro Food Chem XVI

„Translating food chemistry into health benefits”

6 - 8 lipca 2011, Gdańsk

www.eurofoodchemxvi.eu/

Organizator

Polskie Towarzystwo Technologów Żywności – Oddział Warszawski

Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Żywności, Wydział Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Sympozjum Naukowe

„Wykorzystanie drobnoustrojów i ich metabolitów w produkcji i utrwalaniu żywności”

26 - 27 maja 2011, Kiry pod Zakopanem

INNE KONFERENCJE ZWIĄZANE Z ŻYWNOŚCIĄ

Pierwsza międzynarodowa konferencja “Jakości żywności ekologicznej i badania w dziedzinie zdrowia”

18-20 maja 2011, Praga, Czechy

www.fqh2011.org