W dniach 11-12 maja 2023 r. w Warszawie odbyła się cykliczna sesja naukowa organizowana przez Sekcję Młodej Kadry Naukowej PTTŻ pod hasłem: XVII Sesja Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ "Rozwój Nauk o Żywności. Zrównoważona przyszłość" oraz Xth International Session of Young Scientific Staff "Food Science Development. Sustainable Future".

Sesja ta stale jest płaszczyzną do poszerzania horyzontów i nawiązywania nowych, ciekawych znajomości na wczesnych etapach pracy naukowej w gronie Uczestników. W murach SGGW gościło 127 młodych naukowców z kraju i zagranicy, którzy podzielili się wynikami swoich badań w postaci 46 referatów polskich, 12 referatów angielskich, 29 e-posterów angielskich, a najlepszym Komitet Naukowy przyznał interesujące nagrody.

Mamy nadzieję, że kolejna Sesja w Gdańsku będzie cieszyć się niesłabnącą popularnością i już dziś serdecznie na nią zapraszamy!

 

logo konferencja2023 vblack3