Informujemy, że zmianie uległ termin najbliższego Seminarium Naukowego Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności. Wykład pani dr inż. Wiolety Chajęckiej-Wierzchowskiej z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pt. "Żywność jako wektor w rozprzestrzenianiu się antybiotykoodporności" odbędzie się 28.06.2021 o godz. 13:00 na platformie Zoom.

Szczegóły w zakładce: Seminaria online