Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności XII kadencji (2022-2025)

  

Prezes

prof. dr hab. Joanna Stadnik (UP Lublin)


V-ce Prezes

prof. dr hab. Agnieszka Kita (UP Wrocław)

dr hab. Dorota Piasecka-Kwiatkowska, prof. uczelni (UP Poznań)           


Sekretarz

dr hab. inż. Dariusz Stasiak, prof. uczelni (UP Lublin)
                

Z-ca Sekretarza

dr hab. Agata Marzec, prof. uczelni (SGGW w Warszawie)

Skarbnik

prof. dr hab. Magdalena Montowska (UP Poznań)

Z-ca Skarbnika

dr inż. Anna Kancelista (UP Wrocław)

Członkowie

dr hab. inż. Emilia Bernaś, prof. uczelni (URK Kraków)

dr hab. inż. Edyta Malinowska-Pańczyk, prof. uczelni (Politechnika Gdańska)

dr hab. inż. Anna Mituniewicz-Małek, prof. uczelni (ZUT Szczecin)

prof. dr hab. Iwona Konopka (UWM Olsztyn)

dr hab. inż. Małgorzata Gumienna, prof. uczelni (UP Poznań)

dr hab. inż. Krzysztof Kołodziejczyk (Politechnika Łódzka)

dr Maciej Kluz (UR Rzeszów)

prof. dr hab. Lesław Juszczak (URK Kraków)