Sąd Koleżeński


Sąd Koleżeński powołany jest do rozpatrywania i rozstrzygania spraw wnoszonych przez Władze i członków Towarzystwa dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa, naruszania norm współżycia społecznego i etyki zawodowej oraz sporów powstałych na tle działalności w Towarzystwie.

Członkowie

dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska prof. UMG

prof. dr hab. inż. Mariusz Witczak

dr hab. inż. Małgorzata Kapelko-Żeberska, prof. uczelni

prof. dr hab. inż. Grażyna Bortnowska

dr hab. Małgorzata Wroniak, prof. SGGW

dr hab. Hanna Kowalska, prof. SGGW