Projekty

 

logo EQVEGANPTTŻ Partnerem Stowarzyszonym w realizowanym w ramach ERASMUS+ projekcie europejskim EQVegan

Ulotka informacyjna

 


food safety logo

 Zacieśnianie ogólnoeuropejskiej współpracy w zakresie bezpieczeństwa żywności

Bezpieczeństwo żywności należy do głównych priorytetów Komisji Europejskiej, która za jeden z celów nadrzędnych stawia zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego poprzez dostarczanie bezpiecznych produktów żywnościowych przez przemysł spożywczy – największy europejski sektor zrzeszający producentów i pracodawców. W ramach finansowanego ze środków UE projektu FOODSAFETY4EU powstanie platforma zrzeszająca wiele stron zainteresowanych, zaprojektowana i opracowana z myślą o przyszłym europejskim systemie bezpieczeństwa żywności (ang. Food Safety System, FSS). Platforma ma na celu stworzenie sieci podmiotów FSS na poziomie krajowym, europejskim oraz międzynarodowym. W ramach sieci podmioty uczestniczące uzyskają dostęp do zasobów i danych, dostaną możliwość synchronizacji strategii badań nad bezpieczeństwem żywności, udostępniania i wymiany wiedzy naukowej, a także promowania transparentności w rozmowach na temat FSS. Platforma FOODSAFETY4EU wzmocni współpracę nie tylko w ramach systemu, ale również ze społeczeństwem obywatelskim, przyczyniając się do wspólnego opracowywania strategii i ich przekładania na polityki i programy finansowania.

Informacja o pierwszym spotkaniu wykonawców projektu i partnerów wspierających

Założenia projektu


PROM logo


 Model Ograniczania Strat i Marnowania Żywności z Korzyścią dla Społeczeństwa (MOST) – Przewodnik Wdrażania