W dniu 29 listopada 2023 roku na platformie ZOOM odbyło się zebranie reaktywowanej Sekcji Technologii Mięsa PTTŻ. W spotkaniu uczestniczyło 21 osób, które zadeklarowały chęć przystąpienia do Sekcji oraz członkowie Prezydium Zarządu Głównego PTTŻ. W trakcie tego spotkania wybrano Zarząd w składzie:

Przewodnicząca: dr hab. inż. Małgorzata Karwowska, prof. UPL, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Z-ca przewodniczącego: dr hab. inż. Anna Marietta Salejda, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Sekretarz: dr inż. Anna Kononiuk, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie