W dniu 21 września br. podczas XV Sesji Naukowej z cyklu Żywność XXI wieku odbyła się uroczystość wręczenia Złotych Odznak PTTŻ Prof. dr hab. dr h.c. Danucie Kołożyn-Krajewskiej i Prof. dr hab. Grażynie Jaworskiej.
Oznaki te przyznano w dowód uznania wkładu jaki wniosły Panie Profesor w rozwój PTTŻ na podstawie Uchwały Zarządu Głównego PTTŻ z dnia 8 grudnia 2021.

Jaworska 0271Koozyn 0261Odznaczone 0278