Walne Zebranie Delegatów


Zgodnie z §21 statutu PTTŻ Walne Zebranie Delegatów jest najwyższą władzą Towarzystwa.

Delegaci wybrani na Walne Zebranie kadencja 2018-2021:

Oddział Gdański

dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska

dr hab. inż. Hanna Staroszczyk

Oddział Lubelski

prof. dr hab. Mariusz Florek

dr hab. Paweł Glibowski, prof. nadzw.

dr hab. Małgorzata Karwowska, prof. nadzw.

dr hab. Jolanta Król, prof. nadzw.

dr hab. Joanna Stadnik, prof. nadzw.

Oddział Łódzki

dr inż. Krzysztof Kołodziejczyk

dr hab. inż. Joanna Leszczyńska, prof. nadzw.

dr inż. Elżbieta Polak

dr inż. Justyna Rosicka-Kaczmarek


Oddział Małopolski

dr inż. Emilia Bernś

dr hab. Aleksandra Duda-Chodak

prof. dr hab. inż. Lesław Juszczak

dr hab. Janusz Kapuśniak, prof. UJD

dr hab. inż. Wanda Kudełka, prof. UEK      

prof. dr hab. inż. Krzysztof Surówka

dr hab. inż. Mariusz Witczak

Oddział Olsztyński

dr inż. Janusz Pomianowski

dr hab. inż.  Iwona Konopka, prof. UWM

dr inż. Sylwester Czaplicki

Oddział Podkarpacki

dr Dorota Grabek-Lejko

dr inż. Monika Tomczyk

Oddział Szczeciński

dr hab. inż. Mariusz Szymczak

 

Oddział Warszawski

prof. dr hab. inż. Danuta Kołożyn Krajewska

dr hab. inż. Ewa Jakubczyk, prof. SGGW

dr inż. Katarzyna Marciniak-Łukasiak

dr inż. Marek Kieliszek

dr inż. Lidia Stasiak-Różańska

dr inż. Karolina Kraśniewska

 

Oddział Wielkopolski

dr hab. Dorota Piasecka-Kwiatkowska

dr hab. Barbara Stachowiak

dr hab. Magdalena Montowska

dr hab. Dorota Walkowiak-Tomczak

dr hab. Małgorzata Gumienna

dr hab. Magdalena Rudzińska, prof. nadzw.

 

Oddział Wrocławski

dr hab. inż. Joanna Kawa-Rygielska prof. UPWr

dr hab. inż. Małgorzata Krzywonos prof. UEWr

dr inż. Małgorzata Korzeniowska

dr inż. Radosław Spychaj

dr hab. inż. Małgorzata Kapelko-Żeberska

dr inż. Gabriela Iwona Haraf

dr inż. Anna Kancelista

dr inż. Daniel Borowiak

prof. dr hab. inż. Agnieszka Kita

dr inż. Ewa Walaszczyk